Persoonsgegevens, uw privacy, behandelovereenkomst en medicijnen – Centrale Dienstapotheek Eindhoven – Eindhoven

Centrale Dienstapotheek Eindhoven

Centrale Dienstapotheek Eindhoven

Als u 's avonds, 's nachts, in het weekend of tijdens de feestdagen met spoed medicijnen en/of verbandmiddelen nodig heeft, kunt u terecht bij de Centrale Dienstapotheek Eindhoven. De Centrale Dienstapotheek Eindhoven bevindt zich bij de Spoedpost van het Catharinaziekenhuis.

Vragen? NEEM CONTACT OP
Header afbeelding

Persoonsgegevens, uw privacy, behandelovereenkomst en medicijnen

Het BurgerServicenummer in de zorg

Welke verplichtingen hebben patiënten?

Een patiënt moet zich kunnen legitimeren bij iedere behandeling door een zorgverlener of een zorginstelling. Daarvoor neemt hij een geldig identiteitsdocument mee naar zijn huisarts, tandarts, apotheek, het ziekenhuis, enzovoort.

Waarmee kan ik me als patiënt legitimeren?

U kunt zich legitimeren met een geldig paspoort, een Nederlands rijbewijs, een Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands vreemdelingendocument, zoals bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000.

Meer informatie?

 

Behandelovereenkomst & Privacy

De apotheek van uw keuze

U kunt als patiënt zelf een apotheek kiezen. Het is niet verplicht om bij één bepaalde apotheek ingeschreven te staan. Iedere apotheek zal u farmaceutische zorg verlenen.

De behandelingsovereenkomst in de apotheek

De behandelingsovereenkomst in de apotheek houdt in dat u met de apotheker overeenkomt dat de apotheek u farmaceutische zorg biedt. Dit betekent dat de apotheker u in principe het medicijn af zal leveren dat uw arts u heeft voorgeschreven. De apotheker geeft u daarbij advies over het gebruik van het medicijn en zal u zonodig verder begeleiden.

Informatie en Voorlichting

Een belangrijke taak van de apotheker is het geven van duidelijke informatie over het gebruik van medicijnen. Als het medicijn voor de eerste keer wordt voorgeschreven kan de apotheker eventuele bijzonderheden over dit middel met u bespreken. De apotheker zal ingaan op de volgende zaken:

 • De werking en het doel van het medicijn;
 • De termijn waarop u verbetering van uw gezondheidsklacht kunt verwachten;
 • Bijwerkingen die in het begin op kunnen treden;
 • Het gebruik van het medicijn.
 • Mocht er een probleem zijn met de combinatie met een ander medicijn dat u al gebruikt dan zal de apotheker de risico’s hiervan en de eventuele alternatieven met u bespreken. U kunt alsnog besluiten dat u liever een ander middel wilt gebruiken. Dit zal de apotheker met uw arts bespreken.
 • Bij het afleveren van het medicijn geeft de apotheker u mondelinge informatie over het medicijn en zal u een bijsluiter meegeven.
 • Gebruikt u een medicijn al langere tijd dan kan de apotheker naar uw ervaringen vragen. U kunt zelf te allen tijde met vragen over uw medicijnen bij de apotheker terecht.

Verstrekking van medicijnen

Voordat er iets wordt afgeleverd controleert de apotheker de volgende zaken:

 • Gebruikt de patiënt medicijnen die elkaars werking ongunstig beïnvloeden?
 • Gebruikt de patiënt tegelijkertijd medicijnen die hetzelfde effect hebben?
 • Heeft de patiënt een ziekte of een allergie waardoor een bepaald medicijn beter niet kan gebruikt kan worden?

De apotheker controleert hierbij of het voorgeschreven middel aan u afgeleverd kan worden. Is de apotheker van mening dat het voorgeschreven middel beter niet aan u afgeleverd kan worden dan zal hij/zij dit met u en uw arts bespreken om zodoende een voor u een passend middel af te kunnen leveren.

Privacy en dossiervorming

De apotheker legt van alle patiënten een dossier aan. Hierin wordt bijgehouden welke medicijnen u gebruikt en ook de informatie die u zelf en/of uw arts aan de apotheker hebben verstrekt. U heeft het recht uw dossier in te zien. De apotheker kan u een toelichting geven op de gegevens die het dossier bevat. De apotheker en de apotheekmedewerkers hebben de plicht uw gegevens zodanig te beheren dat geheimhouding verzekerd is. De gegevens worden niet zonder uw toestemming aan anderen gegeven. Uw dossier wordt twintig jaar in de apotheek bewaard.

Plichten van de patiënt

U heeft als patiënt de plicht de apotheker inlichtingen te geven die nodig zijn voor een goede bewaking van uw medicijnen. Zo is het van belang dat de apotheker bijvoorbeeld weet:

 • Of u zwanger bent of niet meer
 • Of u borstvoeding geeft of niet meer
 • Of u een allergie heeft
 • Welke medicijnen u nog meer gebruikt.

Als u een probleem hebt met een advies dat u van de apotheker heeft gekregen, dan kunt u dat het beste met de apotheker bespreken. Gezamenlijk kunt u kiezen voor een advies dat beter past bij uw omstandigheden.U heeft daarnaast de verplichting om binnen dertig dagen de kosten van de zorg te betalen of ervoor te zorgen dat de zorgverzekeraar deze betaalt.

Aansprakelijkheid

De apotheker is aansprakelijk voor zijn eigen fouten en voor fouten van zijn personeel. Met schade die optreedt als gevolg van een gebrek in een product dat de apotheker levert, ligt dat iets anders. Als de apotheker op de hoogte is van een fout in een product, moet hij /zij u daarvan direct op de hoogte brengen. Doet de apotheker dat niet, dan is hij/zij ook verantwoordelijk voor schade die veroorzaakt wordt door dit product. Als er problemen optreden met een product waarvan de apotheker vooraf niet kon weten dat het product niet goed is, dan zal de apotheker actie ondernemen om de gevolgen voor de patiënt zoveel mogelijk te beperken. De apotheker is echter niet verantwoordelijk voor de schade die dit product veroorzaakt.