Klachten, suggesties en leveringsvoorwaarden – Centrale Dienstapotheek Eindhoven – Eindhoven

Centrale Dienstapotheek Eindhoven

Centrale Dienstapotheek Eindhoven

Als u 's avonds, 's nachts, in het weekend of tijdens de feestdagen met spoed medicijnen en/of verbandmiddelen nodig heeft, kunt u terecht bij de Centrale Dienstapotheek Eindhoven. De Centrale Dienstapotheek Eindhoven bevindt zich bij de Spoedpost van het Catharinaziekenhuis.

Vragen? NEEM CONTACT OP
Header afbeelding

Klachten, suggesties en leveringsvoorwaarden

Klachten

Een eventuele klacht kunt u altijd melden. In de dienstapotheek zijn daarvoor klachtenformulieren aanwezig. Deze klacht wordt geregistreerd en er wordt alles aan gedaan om uw probleem op te lossen en eventueel in de toekomst te voorkomen.
Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht?  Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris van de KNMP. Die kiest geen partij en heeft geen oordeel. Hij of zij is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. En zoekt samen met u naar een oplossing.

Klik hier voor verdere informatie. Tevens vindt u hierover een folder in het folderrek van de Dienstapotheek.

 

Suggesties

Heeft u nog tips ter verbetering? Wij horen ze graag.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen de apotheker en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als cliënt eraan gebonden.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de apotheek een genees- of hulpmiddel koopt. Als uw verzekeraar niet betaalt, mag de apotheker van u alsnog betaling vragen.

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn opgehangen in de publieksruimte van de apotheek.

Belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 14 dagen na de datum van de rekening betaald moeten zijn. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekening houden met extra kosten. Ook als u iets besteld hebt bij de apotheker dat niet in voorraad is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van de zaak, tenzij het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had. De volledige tekst vindt u hier.